Hedeflerimiz / Unsere Ziele
 • Register

Hedeflerimiz / Unsere Ziele

Başlıca hedeflerimiz:

 • Toplumu ilgilendiren konuları siyasi tarafsızlıkla ve bilimsel açıdan mercek altına almak ve bu konulara çözüm yaklaşımları bulmak.

 •  Özellikle göçmenlere yönelik kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek.

 • Rheinland-Pfalz eyaletinde ve Almanya’da, Almanların ve Türklerin beraberlik içinde yaşamalarını desteklemek, aynı şekilde herkese yönelik projeler planlamak ve geliştirmek.

 • Uzmanların ve akademisyenlerin yöntem bilgisini (know-how) toplumun faydasına çevirmek.

 • Her iki ülkenin, ekonomik gelişim gibi uzman eksikliği olan alanlarına katkı sağlamak.

 • Üniversite öğrencilerini desteklemek, Alman ve Türk üniversiteleri arasında değişim programı gerçekleştirmek.

 •   Bölgesel kardeşlik projeleri gibi iki ülke arasındaki ortaklıkları ve bilgi aktarımını bilimsel gözetim ile gerçekleştirmek.

 • Farklılıkların yönetimi ve kültürlerarası açılım gibi programlar hakkında derinlemesine görüşmek.

 • İşletmelerin, birliklerin ve derneklerin iletişim ağını oluşturmak ve desteklemek

 • Bilimsel oturumlar düzenlemek, seminerler ve (örneğin fuarlar) gibi diğer etkinlikler sunmak.  

 

 

Unsere Ziele sind:

 

 • Gesellschaftsrelevante Themen politisch neutral und wissenschaftlich unter die Lupe nehmen und gegebenenfalls nach Lösungen suchen.

 • Mit Institutionen zusammenarbeiten, die sich insbesondere mit Migration beschäftigen.

 • Die Förderung des Zusammenlebens zwischen Deutschen und Türken in Rheinland-Pfalz und Deutschland sowie die Entwicklung und Planung von Projekten, die das Zusammenleben aller Menschen betreffen[SPDC1] .

 • Das Know-How von Fachkräften, Akademikerinnen und Akademikern zum Wohle der Gesellschaft nutzen.

 • Einen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung beider Länder leisten und dem Fachkräftemangel begegnen.

 • Die Unterstützung von Studierenden und die Unterstützung des Austauschs zwischen deutschen und türkischen Universitäten sowie die Begleitung von Forschung.

 • Die Koordination und wissenschaftliche Begleitung von binationalen Partnerschaften und Transfers zwischen Partnerregionen.

 • Die Auseinandersetzung mit Konzepten wie Diversity Management und Interkulturelle Öffnung.

 • Die Initiierung und Unterstützung eines Netzwerkes von Unternehmen, Verbänden und Vereinen.

 • Die Organisation wissenschaftlicher Tagungen, das Anbieten von Seminaren und anderen Veranstaltungen (z.B. Messen).

Kontakt